Centro Culturale Italo Romeno
Milano

Comunità

Scriitorului nostru de suflet, La Mulți Ani

Scriitorului nostru de suflet, La Mulți Ani

L-am admirat în zilele interviului de la Paris, unde am avut bucuria să-l întâlnesc pentru întâia oară: un om așezat, de o eleganță fără timp, pe care-l puteai cu ușurință confunda cu o elită intelectuală pariziană, dacă Parisul încă se mai poate lăuda cu așa ceva. L-am ascultat cu bucurie și recunoștință narând curiozități despre monumentele pariziene, pe care le vedeam pentru întâia oară, amestecate cu amintiri despre istoria țării noastre, mici anecdote ale drumului său literar, povești despre oameni și despre locuri. Nu te mai săturai să-l asculți. Atunci mi-am dat seama întâia oară cât de mult avea nevoie să fie ascultat. Iar când îi vorbeai despre cărțile și personajele lui, i se aprindea o scânteie în ochi, de parcă i-ai fi adus acolo, la masă lângă el, ființe dragi rămase în urmă.

M-am întors acasă cu o lecție de viață care până în ziua de astăzi ține cald sufletului meu, dar și cu o dorință înverșunată de a pune o cărămidă, oricât de mică, la temelia unui templu atât de meritat, dedicat operei acestui scriitor.
Așa s-a născut hotărârea de a traduce în italiană romanul ”Dimineața unui miracol”, de care mă bucur ca de o binecuvântare, pentru că am învățat atât de multe lucrând la această traducere. A fost, pentru mine, o lecție de literatură din cele fără timp și fără moarte, care nu se pleacă la meschinăriile modelor și canoanelor, clasică prin excelență, dacă prin clasic încă mai înțelegem valoare universală dincolo de timpuri, așezată pe drept în rafturile ideale ale celor care au contribuit la formarea sufletului nostru ca națiune.

Pagini de istorie românească în Italia:  Legiunea Voluntarilor Români din Italia 1918

Pagini de istorie românească în Italia: Legiunea Voluntarilor Români din Italia 1918

O pagină frumoasă de istorie din lupta românilor pentru Reîntregire o reprezintă înființarea în mod oficial la 15 octombrie 1918, a Legiunii Române din Italia, constituită din ofițeri şi soldați de etnie română, proveniți din fostul Imperiu Austro-Ungar, aflați pe teritoriul Italiei în calitate de prizonieri de război luați de armata italiană în luptele duse cu armata austro-ungară. Această inițiativă a fost rezultatul unui efort diplomatic şi politic fără precedent, în special în anii 1917 și 1918, desfășurat în principal în cancelariile occidentale, la Londra, Roma şi Paris. Această unitate s-a constituit din voluntarii de naționalitate română selectați din rândul prizonierilor de război austro-ungari care au ajuns pe teritoriul italian. Legiune constituită cu scopul de a lupta, de această dată, împotriva imperiului austro-ungar, alături de armata italiană. Italia și România au avut în pragul și în prima fază a Primului Război Mondial o politică externă similară în mai multe aspecte. Ambele țări la începutul războiului făceau parte dintr-o alianță care s-a dovedit un obstacol pe drumul împlinirii dezideratelor naționale. În aprilie 1915, Italia a semnat la Londra un tratat secret cu Anglia, Franţa şi Rusia. Tratatul ceda Italiei o porțiune însemnată din teritoriul Austriei în schimbul intrării sale în război de partea Aliaţilor. Pe 23 martie, Italia declara război Austro-Ungariei. De-abia un an mai târziu (august 1916) avea să declare război şi Germaniei. Regatul României dupã doi ani de neutralitate a pãrãsit Puterile Centrale și s-a aliat la 4/17 august 1916 Antantei, prin semnarea cu aceasta a convențiilor politice și militare.

Festival Internazionale Bookcity Milano: “Centenario della Grande Unione della Romania 1918-2018”

Festival Internazionale Bookcity Milano: “Centenario della Grande Unione della Romania 1918-2018”

Nell’ambito dell’edizione 2018 del Festival Internazionale BookCity Milano, sabato 17 novembre 2018, alle ore 16,00, presso la sede del Consolato Generale di Romania a Milano si terrà l’incontro intitolato: «Centenario della Grande Unione della Romania 1918–2018». L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, in partenariato con il Consolato Generale di Romania a Milano e la casa editrice Rediviva. In programma: Mostra foto–documentaria: «Prigionieri romeni e italiani nella Grande Guerra (1915–1918)» e la presentazione del libro: «Storia della Transilvania» di Ioan Aurel Pop e Ioan Bolovan (traduzione a cura di Maria Floarea Pop), Edizioni Rediviva, collana «Culture e civiltà», 418 p., e dell’annuario culturale: «Repere de cultură și istorie românească în Italia în anul Centenarului Marii Uniri» [«Impronte di storia e cultura romena in Italia nell’anno del Centenario della Grande Unione»], V, 2018, 118 p., Edizioni Rediviva, Milano.

A 100 anni dalla fondazione del comitato “PRO ROMANIA” di Milano

A 100 anni dalla fondazione del comitato “PRO ROMANIA” di Milano

Il “Corriere della Sera del 29 Ottobre 1918, riportava questa notizia della costituzione della sezione lombarda del Comitato Italiano Pro Romeni , nella prima riunione di questo gruppo veniva comunicata la costituzione della Legione Romena d’Italia e , a differenza d degli altri comitati sorti a Roma e Napoli , fin dalla sua prima riunione si sottolineò l’importanza dei “vantaggi economici di più stretti rapporti tra italiani e romeni”. La sede del comitato fu fissata nella centralissima Via Quintino Sella, 3 a pochi passi dal Castello Sforzesco. Animatori di qeusto gruppo milanese erano imprenditori, politici e appartenenti alla borghesia milanese.  Vediamo , ora nel dettaglio i profili del comitato milanese “Pro Romania”.

A Lugano mostra-evento dedicata al Centenario della Grande Unione della Romania (1918-2018)

A Lugano mostra-evento dedicata al Centenario della Grande Unione della Romania (1918-2018)

Il Consolato Onorario della Romania a Lugano con il patrocinio del Municipio di Paradiso- Lugano è lieto di invitarVi  il 24 ottobre 2018 presso la Sala Multiuso Municipio Paradiso dalle ore 19 00  in occasione della celebrazione del Centenario della Grande Unione, alla serata culturale romena: “Centenario della Grande Unione della Romania. Storie e racconti 1918-2018” per celebrare l’importante evento avvenuto nel 1918. L’evento vedrà la presentazione di libri di storia della Romania, tra cui i volumi: Storia della Transilvania, uscito recentemente presso Rediviva Edizioni di Milano, autori: Ioan Aurel Pop (storico e presidente dell’Academia Romena) e Ioan Bolovan (storico, direttore dell’Istituto di Storia di Cluj Napoca), libri di teologia e spiritualità: Diario della felicità di Nicolae Steinhardt, ed. Rediviva 2017. Verra allestita la mostra foto-documentaria  “Soldati romeni e italiani nella Grande Guerra” progettata per evidenziare la presenza dei prigionieri romeni in Sicilia nella Grande Guerra a cura di Giuseppe Mazzagalia – Comitato Regionale Grande Guerra 1915–1918 e dell’Universita Babes-Bolyai di Cluj Napoca.

Giovani romeni premiati al Concorso di Poesia a Triuggio

Giovani romeni premiati al Concorso di Poesia a Triuggio

ono 14 i premi vinti quest’anno dalla Romania al Concorso Internazionale “Giovani e Poesia” di Triuggio, ai quali si aggiunge un altro riconoscimento alla Moldova. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 giugno nella prestigiosa cornice di Villa Taverna di Triuggio, in provincia di Monza Brianza. In un collegamento con Radio Romania Internazionale,  la responsabile del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, Violeta Popescu, ha offerto maggiori dettagli sulla partecipazione di Romania e Moldova. 

La scuola italiana di Bucarest presenta la nuova sede

La scuola italiana di Bucarest presenta la nuova sede

Più di 100 anni fa fu costruita la scuola italiana Regina Margherita dal mecenate Luigi Cazzavillan, il quale la regalò allo Stato Italiano. Vi contribuì in solido e personalmente anche il re Vittorio Emmanuele III. Nel 1915-1916 fu costruita la Chiesa italiana e dopo pochi anni, nel 1923, fu fondato anche l’Istituto di Cultura Italiana dal prof. Ramiro Ortiz. Questi sono tre elementi, soprattutto i primi due, la scuola e la chiesa, che costituirono il cuore della comunità italiana. Una comunità che non era né numerosa né ricca, però possedeva qualcosa che è inimitabile, possedeva il senso di appartenenza.

Salone Torino, il Presidente dell’Accademia Romena, I.A.Pop, presenta “Storia della Transilvania” ed. Rediviva Milano 2018

Salone Torino, il Presidente dell’Accademia Romena, I.A.Pop, presenta “Storia della Transilvania” ed. Rediviva Milano 2018

Un messaggio di unità e ottimismo: così il Presidente dell’Accademia Romena e Rettore dell’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop, in occasione della Festa dell’Europa, celebrata il 9 maggio. In un’intervista a Radio Romania Internazionale, il prof. Pop ha parlato del contributo del nostro Paese al progetto comunitario, in vista della Presidenza di turno del Consiglio UE, che la Romania assumerà nel primo semestre del 2019.  Il Presidente dell’Accademia ha fatto riferimento anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il 12 maggio sarà presentata la “Storia della Transilvania”, in traduzione italiana, un volume che ha scritto insieme al prof. Ioan Bolovan dell’Università di Cluj-Napoca. L’edizione italiana è stata pubblicata presso Rediviva, la prima editrice romena fondata in Italia, con il sostegno del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano.  

Mostra-evento Lavinia Rotocol: “Orizont” – Villa Casati (Cologno Monzese) Milano. Inaugurazione sabato 24 marzo 2018

Mostra-evento Lavinia Rotocol: “Orizont” – Villa Casati (Cologno Monzese) Milano. Inaugurazione sabato 24 marzo 2018

 L’Associazione Amici dell’Arte, il  Centro Culturale Italo-Romeno  ed  il  Consolato Generale della Romania a Milano propongono  la mostra-evento: “ORIZONT”  dell’artista Lavinia Rotocol,  che ripercorrerà le tappe del suo lungo e ricco percorso artistico e proporrà le sue più recenti sperimentazioni. A tale evento, che si svolge  in occasione del Centenario della Grande Unione della Romania, saranno presenti  personalità del mondo della cultura italiana e romena.

Libreria BOCCA di Milano ospita la presentazione del libro: “Il prigioniero del poeta Ovidius Naso” di Liviu LUNGU, ed. Rediviva

Libreria BOCCA di Milano ospita la presentazione del libro: “Il prigioniero del poeta Ovidius Naso” di Liviu LUNGU, ed. Rediviva

Rediviva edizioni di Milano è lieta di invitarvi alla presentazione del recente volume: “Il prigionero del poeta Ovidu Naso” di Liviu LUNGU pubblicato presso la collana: Rosa dei venti, traduzione Irina Turcanu Francesconi.  Il volume dello scrittore romeno verrà presentato nella prestigiosa libreria Bocca – Galleria Vittorio Emanuelle 2 Milano, martedì 13 marzo 2018. ore 18 30.

Giornata di studio su Daniil Sandu Tudor e il cenacolo esicasta romeno del “Roveto Ardente”- Roma 27 febbraio 2018 – Ponteficia Università Antonianum

Giornata di studio su Daniil Sandu Tudor e il cenacolo esicasta romeno del “Roveto Ardente”- Roma 27 febbraio 2018 – Ponteficia Università Antonianum

“IL ROVETO CHE ARDE E NON CONSUMA” è il tema prescelto per questa giornata di studio, organizzata dall’Associazione “Insieme per l’Athos – onlus”, che si svolgerà a Roma martedi, 27 febbraio p.v., dalle ore 16,30 alle ore 19,00 presso la Pontificia Università “Antonianum”, in via Merulana 124, Roma. Sandu Tudor, giornalista e scrittore romeno, fondatore di riviste di mistica come “Il Fiore Ardente” (“Floarea de foc”) e “La fede” (“Credința”) era stato l’animatore del Movimento denominato “Il Roveto Ardente” (“Rugul Aprins”), che aveva raccolto intorno a se, agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso, scrittori, artisti, musicisti ed tanti altri intellettuali laici ed eclesiastici tra cui Vasile Voiculescu, Ion Marin Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Tudor Vianu, Paul Constantinescu.

Festa della primavera in Romania, Bulgaria, Repubblica Moldova e Macedonia al Museo delle Culture del Mondo di Milano

Festa della primavera in Romania, Bulgaria, Repubblica Moldova e Macedonia al Museo delle Culture del Mondo di Milano

Ogni anno in alcuni paesi dei Balcani il 1° di marzo e il giorno in cui si celebra l’arrivo della Primavera. Simbolicamente questo saluto si fa regalando alle persone care un piccolo amuleto di buona salute.
In Bulgaria lo chiamano Martenitza, in Romania e Moldavia Martisor, in Macedonia Martinki. E fatto di filo bianco e rosso.  Esistono diversi tipi di Marteniza/Martisor/Martinki: semplici fili rossi e bianchi, nappe, bracciali o bambole di stoffa, lana o di cotone. Scambiarsi la Marteniza/Martisor/Martinki durante la prima settimana di marzo è un gesto che risale al IX secolo ed è una delle più popolari usanze sugli Balcani che si è mantenuta nel corso dei secoli

Apre a Trento la sezione di libri in lingua romena presso la Biblioteca Comunale

Apre a Trento la sezione di libri in lingua romena presso la Biblioteca Comunale

In occasione della Festa Nazionale della Romania  e stata inaugurata sabato 2 dicembre 2017 una sezione di libri in romeno, presso la Biblioteca comunale di Trento. L’iniziativa e stata avviata da parte del Consolato Onorario di Romania del Trentino Alto Adige, del console dott. Maurizio Passerotti, che ha voluto fortemente offrire al pubblico romeno, in particolare ai ragazzi romeni nati oppure cresciuti in Italia, libri in lingua materna e soprattutto di creare un punto di riferimento per la comunità ben inserita che conta un numero importantre di presenze sul territorio.

I romeni in Italia: cresce la presenza e il radicamento, nonostante i ritorni

I romeni in Italia: cresce la presenza e il radicamento, nonostante i ritorni

Si chiamano David o Matteo, ma anche David Andrei, Alexandru, Luca o Gabriel. Oppure, nel caso delle bambine, Sofia, Sofia Maria, Maria, Giulia e Alessia Maria. Sono questi i nomi che i genitori romeni immigrati prediligono per i loro bimbi nati in Italia, rivela il Report dell’Istat su “Natalità e fecondità della popolazione residente” (novembre 2016). Nel corso del 2015 sono nati in Italia 19.730 bambini con almeno uno dei genitori cittadino romeno, di questi 14.754 hanno entrambi i genitori romeni. 

La Rivista “Memoria” -La rivista del pensiero imprigionato – ha festeggiato il centesimo numero all’Ateneo di Bucarest

La Rivista “Memoria” -La rivista del pensiero imprigionato – ha festeggiato il centesimo numero all’Ateneo di Bucarest

Mercoledi 4 ottobre 2017 all’Ateneo Romeno di Bucarest con la partecipazione di 800 persone è stato presentato il centesimo numero della rivista MEMORIA – revista gândirii arestate – (La rivista del pensiero imprigionato), un numero estremamente significativo realizzato in collaborazione con l’Istituto Investigativo dei Crimini commessi durante il regime comunista e la memoria dell’esilio Romeno IICMER. Hanno collaborato inoltre alla buona riuscita dell’evento il Teatro Nazionale IL Caragiale e la Filarmonica George Enescu di Bucarest. La rivista racchiude un importante patrimonio di testimonianze, documenti, dati e, tramite gli articoli pubblicati e le segnalazioni delle novità editoriali (la rubrica “La Biblioteca della Memoria”) e delle manifestazioni su tematiche anticomuniste (la rubrica “Memoria adesso”), diventa una preziosa risorsa di documenti e d’ispirazione per storici, ricercatori, dottorandi e studenti.

A Napoli convegno internazionale  “Dio e il Nulla. La religiosità atea di Emil Cioran”

A Napoli convegno internazionale “Dio e il Nulla. La religiosità atea di Emil Cioran”

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con il contributo del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) e in collaborazione con l’Accademia di Romania di Roma, l’Institut français di Napoli e l’Istituto Cervantes di Napoli organizza per il 15 e 16 novembre 2017 un Convegno di studi internazionale dedicato al filosofo Emil Cioran (1911-
1995), una delle figure più rappresentative della vita culturale europea del secolo scorso. Il Convegno propone, dopo ottant’anni dalla pubblicazione di Lacrime e santi (1937),

In uscita il libro:  “Come fratelli – La fratellanza italo-romena a dieci anni dall’adesione all’Unione Europea” ed. Unicopli

In uscita il libro: “Come fratelli – La fratellanza italo-romena a dieci anni dall’adesione all’Unione Europea” ed. Unicopli

“Come fratelli” è il titolo del primo libro scritto da italiani di origine romena che parla d’integrazione nel Bel Paese. La presenza dei romeni in Italia è il più grande fenomeno migratorio di successo proveniente da un paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana! Un libro dedicato a più di un milione di persone che lavorano, studiano e contribuiscono all’economia e alla società italiana. Edizioni Unicopli di Milano pubblicherà a ottobre 2017 nella collana Occasioni il volume anniversario sulla fratellanza italo-romena a dieci anni dall’ingresso nell’Unione Europea e a 60 anni dal trattato di Roma.

Corso di romeno – via Bezzecca 4 Milano

Corso di romeno – via Bezzecca 4 Milano

Docente Valentina Negritescu. Laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Università di Bucarest, ha insegnato italiano presso l’Università di Architettura e Urbanistica ‘Ion Mincu’ di Bucarest e dal 1995 insegna Romeno presso l’Università Statale di Milano. Ha pubblicato in Romania manuali di lingua italiana (vari livelli di studio) e ha contribuito alla realizzazione del Dizionario romeno-italiano, (Gramar Bucarest, 1999-2006)

A Casa dei Diritti di Milano: corso di lingua e cultura romena

A Casa dei Diritti di Milano: corso di lingua e cultura romena

I corsi di LINGUA E CULTURA ROMENA  si svolgeranno una volta la settimana (eccetto festività e vacanze) con una lezione di 2 ore, presso Casa dei Diritti, Milano – via de Amicis,10 a Milano, e si svilupperanno in due moduli di 12 lezioni, il primo da metta di ottobre a gennaio, il secondo da febbraio a fine aprile (per un totale di 24 + 24 ore).

In uscita presso Rediviva: Border Crossing: “Trans” in literature, language, and media conference proceedings

In uscita presso Rediviva: Border Crossing: “Trans” in literature, language, and media conference proceedings

Il presente volume presenta, con responsabilità, i vari aspetti dell’elemento di composizione “trans-” nella letteratura, lingua, media e cultura e fornisce al lettore risposte a domande quali: Dove e come i fenomeni attraversano confini o abbinano domini? Quali forme di diversità consentono o favoriscono i processi “trans-“? Questi fenomeni “trans-“ tra-scendono[!] confini? Oppure  ne stabiliscono altri nuovi? Perché oggi “trans-“ è così tanto all’attenzione del pubblico?

In uscita: In viaggio per dove | În drum spre unde di Luca Cipolla

In uscita: In viaggio per dove | În drum spre unde di Luca Cipolla

Raccolta di poesie con traduzione in lingua romena. In viaggio per dove è il racconto poetico di una vita in fuga ma, allo stesso tempo, alla ricerca del proprio sé. Da richiami iniziali di stampo realistico, incentrati sulla propria esperienza in terra romena, l’autore si fa sempre più trascinare dall’ispirazione verso una poesia evocativa che alle lontane alture carpatiche lascia il posto all’autoanalisi e alla psiche umana, quindi a valori più alti, quasi mistici

A Milano corso di lingua e cultura romena nell’ambito del progetto Lingue e Culture del mondo – Casa dei Diritti

A Milano corso di lingua e cultura romena nell’ambito del progetto Lingue e Culture del mondo – Casa dei Diritti

I corsi di lingua e cultura romena si svolgeranno una volta la settimana (eccetto festività e vacanze) con una lezione di 2 ore, presso Casa dei Diritti – Milano, e si svilupperanno in due moduli di 12 lezioni, il primo da ottobre a gennaio, il secondo da febbraio a fine aprile (per un totale di 24 + 24 ore). I corsi di cinese, arabo, romeno e spagnolo saranno realizzati coinvolgendo le relative comunità etniche presenti in città, in qualità di docenti e di testimoni viventi della propria cultura.