Centrul Cultural Italo Român
Milano

Tradiţii istorice ale colaborării economice italo-române

Giu 7, 2011

Tradiţii istorice ale colaborării economice italo-române

În Fondul arhivistic „Prefectura judeţului Treiscaune” aflat în păstrarea Arhivelor Naţionale Covasna a fost identificat un document, din anul 1923, referitor la invitaţia de participare a firmelor româneşti la expoziţia internaţională de artă decorativă organizată, în acel an, la MONZA -MILANO. Circulara adresată de Ministerul de Interne din Bucureşti, Prefectului judeţului Treiscaune are următorul conţinut: „Ministerul de Interne, Direcţiunea Administraţiei Generale . nr. 39128, din 18 mai 1923, Domnule Prefect, Ministerul Industriei şi Comerţului ne aduce la cunoştinţă, în urma comunicării făcute de Camera de Comerţ Italo-Română de la Milano, că în decursul lunilor mai-octombrie a.c. (1923 – n.n.), va avea loc la MONZA-MILANO o expoziţie internaţională de artă decorativă. De asemenea numita Cameră de comerţ mai arată că această expoziţie bianuală e menită să asume inportanţa unei manifestări internaţionale de prim ordin şi crede de a sa datorie a stărui asupra faptului că arta decorativă românească şi-ar câştiga un loc de cinste alături de producţiile artelor aplicate ale celorlalte naţiuni şi că ar putea forma baza unui export important de obiecte şi aplicaţiuni româneşti. Comunicându-vă cele ce preced avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a face cunoscut locuitorilor judeţului Dvs. despre deschiderea acestei expoziţii, punând în vedere acelor care ar dori să participe că, Ministerul Industriei şi Comerţului ţine la dispoziţia tuturor spre consultare regulamentul program al acestei manifestări artistice”. La rândul său, prefectul judeţului Treiscaune emite o circulară „către toţi primpretorii, primăriile şi poliţiile oraşelor”, prin care trimite ordinul Ministerului de Interne pentru „a li se aduce la cunoştinţa populaţiunii prin obişnuitele moduri de publicaţie” (de regulă prin afişare în spaţii publice şi, prin…batere a tobei). Chiar dacă nu cunoaştem rezultatele concrete ale demersului prezentat, documentul are o valoarea deosebită peste timp, vorbind despre tradiţiile colaborării economice italo-române, din prima parte a sec. al XX.-lea, şi despre preocupările ministerelor de resot din România interbelică pentru promovarea produselor româneşti tradiţionale, care încorporează geniul popular şi contribuie la cunoşterea în lume a României profunde.

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU,

Arhivele Naţionale Covasna