Centrul Cultural Italo Român
Milano

De la Ovidiu la contemporani. Punți literare: Romania-Italia

Nov 10, 2009
De la Ovidiu la contemporani. Ipostaze literare: Romania-Italia

Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Sfîntu-Gheorghe a găzduit vineri pe 6 noiembrie a.c., o festivitate de amploare dedicată poeziei şi artelor, în cadrul modern asigurat de sala Multimedia de la acest liceu. Acordurile violine ale muzicii lui Mozart şi Vivaldi s-au împletit cu poezia şi dansul, într-o desfăşurare vibrantă de emoţie artistică, oferind publicului prezent prilejul de a asista la momente unice.

Amfitrionii acestui program au fost liceenii din clasele de uman, coordonaţi de profesoara Maria Stoica, iniţiatoarea cenaclului literar “După-amiezele poeziei”, aflat la împlinirea unui an de activitate.Momentul aniversar a fost sărbătorit cu fastul cuvenit, constituind prilejul de întâlnire a tinerilor talentaţi cu oameni de cultură din zonă, scriitori consacraţi şi publicişti.Tot ceea ce s-a întâmplat în această seară s-a adresat îndeosebi tinerilor, prin discuţiile ce au acreditat ideea de permanenţă a poeziei în conştiinţa veacurilor, subliniind importanţa literaturii ca formă de conservare a timpului.

Personajul principal al acestei întîlniri a fost desigur, CARTEA.De aceea, şedinţa de cenaclu din seara de vineri a avut un caracter mai aparte, fiind dedicată lansării a trei volume ce au pus în acord genul liric cu genul epic, cartea de beletristică cu cea literar-ştiinţifică şi proza memorialistică.Programul a evidenţiat nevoia de exprimare culturală a tinerilor care îşi găsesc resursele şi mijloacele de a evolua nu numai prin folosirea tehnicii moderne de calcul, ci stând mai ales în lumea cărţii tipărite, capabilă să hrănească intelectul şi să dezvolte sensibilitatea, oferind viziunea frumuseţii integratoare a literaturii valoroase.

Leitmotivul întâlnirii a fost chiar ideea de valoare autentică, fie că s-au citit poezii ori s-au vizionat filme , s-au prezentat noi apariţii editoriale şi s-au purtat discuţii pe tema misiunii sociale a profesorului responsabil cu formarea personalităţii culturale a tinerilor.

Partea de început a programului a fost dedicată lansării “oficiale”a volumului “Aetas aurea- Feţele unui veac”, apărut la Ed.Eurocarpatica la pragul dintre anii 2008-2009, cu scopul de a consemna împlinirea a 2000 de ani de la exilarea poetului Ovidius în ţinuturile dobrogene ale Pontului Euxin.Despre această carte au vorbit scriitorii Ion Topolog şi Doru Munteanu, directorii prestigioaselor reviste literar-culturale Astra şi Dealul melcilor din Braşov, subliniind importanţa muncii de cercetare a profesorului care asigură pregătirea tinerei generaţii.S-a putut face astfel firesc trecerea la prezentarea cărţii “Scrisorile tatălui către fiul său”, autor Ion Topolog, care adună între paginile romanului memorialistic amintiri ce acoperă durata a peste şapte decenii de viaţă trăită în contextul schimbărilor socio-politice determinante pentru istoria României.”Pretextul literar al scrisorii literar-confesive îi îngăduie scriitorului să pătrundă în esenţa evenimentelor, reconstituind anii de formare a tânărului, activitatea la catedră a profesorului şi bogata contribuţie la dezvoltarea literaturii, a culturii româneşti”- a subliniat scriitorul Doru Munteanu în aserţiunea domniei sale.

Cel mai aşteptat moment al serii a fost, desigur, lansarea volumului” Ipostaze lirice”apărut la Ed.Eurocarpatica , volum ce reuneşte poeziile tinerilor, actuali elevi sau absolvenţi ai C.N.M.V.Prezentarea volumului a fost precedată de un moment coregrafic, în cadrul căruia eleva Laura Ghinea din clasa a X-a D a oferit oaspeţilor cartea recent publicată, pe fondul sonor al Anotimpurilor lui Vivaldi, secvenţa Primăvara, ca o ilustrare a ideii de tinereţe eternă a poeziei.

Talentaţii autori şi-au prezentat singuri poeziile, începând cu Alexandra Onofrei din clasa a XI-a A şi Tania Scurtu, absolventă a liceului în anul 2004.În continuare au citit Alexandra Munteanu, Andrada Năstasă şi Ştefania Misăilă din clasa a XII-a E.

Scriitorul Ion Topolog, în calitatea poetului consacrat, dar şi cu autoritatea profesorului de română, a evidenţiat frumusţea specială a unor versuri, citând din fiecare autor poezii care i-au atras atenţia.

Intervenţia profesorului dr.Ioan Lăcătuşu a scos în evidenţă eforturile depuse de comunitatea românească din zonă pentru realizarea climatului cultural, evocând cei zece ani de activitate a Editurii Eurocarpatica unde s-au publicat numeroase cărţi cu un conţinut tematic variat.

Au rostit aprecieri deosebite şi oficiali prezenţi la întâlnire :Insp.Gen.Adj.Ligia Ghinea, care a coordonat editarea primului volum din seria antologică; de asemenea, Direcţiunea liceului, prin profesor Brânduşe Roman şi Rădiţa Palela care au subliniat necesitatea implicării active a dascălilor în stimularea creativităţii tinerilor.

Seara de vineri a fost un adevărat regal al artelor, al poeziei de calitate, al comuniunii spirituale ce a marcat multiplele acorduri stabilite prin reverberaţii de gând bun şi ziditor, de trăire şi simţire elevată.

Gazdele acestei după-amieze a poeziei au adresat calde mulţumiri tuturor celor care au onorat seara prin prezenţa lor deosebită, neuitând să-i menţioneze pe cei care au sprijinit realizarea proiectului.

prof. Maria Stoica

Loading