Centrul Cultural Italo Român
Milano

Editura Rediviva. Retrospectiva 2018

Gen 16, 2019

Editura Rediviva. Retrospectiva 2018

Întâlnirea cu două mii de cititori în Italia, Elveția și România

             În anul 2018, editura Rediviva din Milano a participat ca organizator sau în calitate de invitată la 25 de evenimente organizate în Italia, Elveția și România, întâlnind peste 2.000 de cititori în cursul anului, în orașe precum: Milano, Torino, Roma, Bari, Vasto, Lodi, Como, Lugano, Varese, Cremona, Trento, Lugano, București, Bistrița, Brașov, ș.a.

Toate aparițiile Rediviva – prima editură românească din Italia fondată în anul 2012 – se înscriu în obiectivele acestui proiect de promovare culturală românească, prin programul de traduceri a unor volume de istorie, literatură, poezie, memorialistică  dar și de schimburi culturale româno-italiene și dialog intercultural (editura este menționată pe portalul Ministerului Instrucțiunii Publice din Italia la domeniul: intercultură).

Interesul dovedit de cititorii italieni pentru volumele editurii (circa 60 de titluri publicate din 2012 până astăzi), de la publicul larg la studenți, profesori sau cercetători, dar și din partea publicului cititor român – cu precădere din partea tinerilor români, studenți și elevi care studiază în școlitele și universitățile italiene este o dovadă – a importanței acestor proiecte editoriale, dar și a unei necesare susțineri logistice pentru menținerea și dezvoltarea lor.

Prezența editurii Rediviva în cadrul celor 25 de evenimente, cu precădere în Italia, s-a datorat invitației unor asociații, parohii, biblioteci, instituții italiene și românești, inițiativei unor oameni de cultură, profesori, preoți, responsabili de asociații, cărora grupul editorial le mulțumește pe această cale. Prezentările s-au desfășurat în locuri prestigioase din spațiul public italian: biblioteci, case de cultură, edificii publice istorice, librării, universități dar și în cadrul comunității românești, parohii, asociații s.a.  

Ca și în anii trecuți, Rediviva a continuat să facă mai multe donații de carte, în special la biblioteci din Lombardia la cererea autorităților italiene, precum și unor studenți, profesori italieni și români, donații în cadrul unor evenimente, întâlniri ș.a.

În cursul anului 2008 la editura Rediviva au apărut următoarele publicații: traducerea în limba română a volumului: “Musica per i lupi”, (Muzică pentru lupi) de Dario FERTILIO, 120 p.; traducere realizată de Irina ȚURCANU, colecția Roza vânturilor; Traducerea în limba italiană a volumului: “Istoria Transilvaniei” (Storia della Transilvania) a istoricilor Ioan Aurel POP și Ioan BOLOVAN; traducere în limba italiană: Maria Floarea Pop. 420 p. Colecția Culturi și civilizatii; traducere sprijinită prin programul TPS/Centrul Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român; Apariția în limba italiană a volumului: La Chiesa Ortodossa Romena dopo la Seconda Guerra Mondiale. Figure dell’Ortodossia Romena nell’Occidente” de Violeta POPESCU, colecția Universitaria, 420 p.; Publicarea celei de a patra ediții a Anuarulului CCIR dedicat Centenarului Marii Uniri: Repere de istorie si cultură în Italia în anul Centenarului Marii Uniri, 118 p., ediție îngrijită de Violeta Popescu, publicație sprijinită de Ministerul Românilor de Pretutindeni.  De asemenea sunt de semnalat volumele de poezie: “Toamnă fuksie – Fucksie d’autunno” de Ana Maria PĂTRAȘCU si Aurelia IURILLI, colecția Phoenix, volum bilingv și traducerea in limba italiană a volumului: “Imn Existentei” (Inno all’esistenza” de Elena Liliana POPESCU, traducere Antonio BUOZZI și Luca CIPOLLA. Tot în traducere în limba italiană a apărut volumul: “Prizonierul poetului Ovidius Naso sau Furiile centurionului Rapax de Liviu LUNGU (Il prigioniero del poeta Ovidio Nasone. Le furie del centurione Rapace Laudate), traducere Irina ȚURCANU; colecția Roza vânturilor.

Anul 2018 a fost consacrat evenimentelor care au adus în atenție Centenarul Marii Uniri de la 1918, proiectul editorial cel mai important în acest sens, reprezentându-l traducerea în limba italiană a volumului: Istoria Transilvaniei, de Ioan Aurel Pop și Ioan Bolovan, prezentat în cadrul Salonului Internațional de Carte de la Torino, la invitația Institutului Cultural Român. Alături de publicațiile Rediviva, în cadrul mai multor evenimente a fost vizionată și expoziția fotodocumentară: “Soldați români și italieni în timpul Primului Război Mondial 1915-1918 realizată de Universitatea Babeș-Bolyai, Direcția Patrimoniu Cultural și Comitatul „Grande Guerra in Sicilia 1915-1918”. Și cea de a patra ediție a Anuarului CCIR: Repere de cultură și istorie în Italia în anul Centenarului României Mari a adus în atenție necesitatea cultivării unei memorii comune între România și Italia în decursul istoriei.

Grupul editorial mulțumește și massmediei de limba romana sau italiana, autorilor unor articole dedicate editurii Rediviva și volumelor sdale.

 

În numele editurii Rediviva:

Violeta Popescu, Ingrid B Coman, Maria Floarea Pop

Milano, ianuarie 2019

www.rediviva.it; infoculturaromena@gmail.com