Centrul Cultural Italo Român
Milano

O apariție de excepție la Editura Rediviva din Milano: publicarea în limba italiană a volumului “De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate” de Ioan Aurel Pop

Mag 13, 2022

 

Colecția “Culturi și civilizații” a editurii Rediviva din Milano își îmbogățește catalogul cu o nouă publicație de excepție: “De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate” [Dai romani ai romeni. Elogio della latinità] de Ioan Aurel Pop, istoric, profesor și președinte al Academiei Române, menită să contribuie la cunoașterea istoriei și culturii românești în Italia. 

Traducerea volumului este realizată de Ida Garzonio și Violeta Popescu și apare în cadrul colecției Culture e civiltà, care cuprinde alte două lucrări ale istoricului Ioan Aurel Pop: L’identità romena”, 2019 [Identitatea românească] și Storia della Transilvania, 2018 [Istoria Transilvaniei], coautor împreună cu istoricul Ioan Bolovan. Prezentul proiect editorial apare cu sprijinul Centrului Cultural Italo Român din Milano și va fi prezentat la cea de a XXXIV-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Torino, pe 21 mai, ore 12 00, la standul României organizat de Institutul Cultural Român, Institutul de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția împreună cu Accademia di Romania in Roma.  Cu o prefață semnată de prof. Bruno Mazzoni, un nume reprezentativ al românisticii italiene, traducerea volumului de față reprezintă prima ediție publicată în anul 2019 la editura Litera, București-Chișinău.

Prin tematică și conținut, publicația de față care va ajunge acum și în rândul cititorilor italieni, se adaugă pe linia altor importante volume publicate de Adolf Armbruster sau Eugenio Coșeriu, propunându-și să explice problema identității etnice și lingvistice a românilor, într-un context universal, cu intenția de a o face accesibilă și publicului larg. Academicianul Ioan-Aurel Pop continuă prin studiile și publicațiile sale, tradiția cercetărilor promovate de istoricii români care s-au ocupat de istoria poporului român, asemenea lui Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Alexandru Lapedatu, Gheorghe. I. Brătianu sau David Prodan etc., care au slujit cu onestitate și profesionalism meseria de istoric. Istoricul și profesorul Ioan Aurel Pop ne îndeamnă și în volumul de față la o analiză profundă, critică și onestă a trecutului. Trecutul românilor trebuie în mod obligatoriu judecat în contextul vremii, potrivit cu ceea ce scria Nicolae Iorga, istoria românilor trebuie să fie analizată în contextul european al vremii și printr-o analiză comparativă cu realitățile și evoluția națiunilor din Occident.

(…) Este o carte care s-ar cuveni să devină lectură de căpătâi în toate școlile românești – scrie Irina  Petraș – Recurgând la o bibliografie mai mult decât impresionantă, reformulând pe înțeles adevăruri pe care publicul larg întârzie să le asimileze (…) Rod al unei prelungi și pasionate cercetări, cartea e mai mult decât necesară în vremurile de primejdioasă dezorientare pe care le trăim. Deși „romanitatea lumii și, implicit, romanitatea românilor sunt realități verificate de generații întregi de savanți” și ele nu pot fi „schimbate, negate, acceptate, minimalizate sau exagerate după bunul plac al cuiva sau după gustul unor epoci”, căci „originea unui popor nu se perimează, nu se adaptează și nu se schimbă în funcție de vremuri, de guvernanți sau de mode”, latinitatea, constantă a istoriei noastre, e periodic contestată de „ignoranți, răuvoitori sau inamici ai românilor”. Latinitatea ocupă şi astăzi un loc foarte important în lume, romanii au fost „mari cuceritori, dar şi mai buni organizatori, iar mai presus de ambele au fost legislatori”. Vasile Pârvan scria: „Îi slăvim pe daci pentru vitejia lor şi îi binecuvântăm pe romanii cuceritori, căci datorită lor ne-am născut noi, miracolul românesc”. Academicianul Ioan Aurel Pop arată că termenul miracol nu se referă „atât la modul de formare a românilor ca popor, cât la modul de dăinuire aici, «în calea năvălitorilor».

 

Apartenența românilor la latinitate – afirmă istoricul Ioan Aurel Pop  – calitatea lor de membri ai marii familii a popoarelor romanice incumbă o anumită zestre istorică și indică o formă de evoluție. Aceste realități nu reprezintă un merit al românilor, dar îi așază pe români în rând cu lumea, le stabilește convergențe și explică multe realizări ale lor. Latinitatea românilor nu este un lucru de laudă și nici unul de rușine, ci este o simplă realitate, aceea de a fi înrudiți, lingvistic și cultural, cu italienii, cu spaniolii, cu francezii, cu portughezii etc. (…) Românii sunt urmașii romanității orientale și singurii reprezentanți actuali ai acesteia, iar mărturia supremă a acestui fapt este chiar limba lor, din care face parte și numele lor, purtător în sine al amintirii Romei. Românii sunt romanii de la Dunăre și de la Carpați, așa cum francezii sunt romanii dintre Alpi, Atlantic și Pirinei, doar că românii au păstrat nu numai limba latină (transformată, firește), ci și numele romanilor“.

 

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și președinte al Academiei Române. Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., Franţa şi Italia, acad. prof.  Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor.

 

REDIVIVA – este prima editură românească fondată în Italia (2012), un proiect al Centrului Cultural Italo Român (constituit în anul 2008), asociație de voluntariat cultural, rodul inițiativei unui mic grup de intelectuali români și italieni. Este un proiect care își propune să contribuie la cunoașterea istoriei si culturii românești în Peninsulă, prin publicarea de volume în traducere în limba italiană, română sau bilingve (româno-italiene), de literatură, istorie, poezie, didactică, filosofie, eseu, cataloage de artă.  In cei câțiva ani de la fondarea sa, Rediviva numără circa 80 de titluri, în cele opt colecții propuse de grupul editorial. Editura participă la importante târguri de carte din Italia, fiind invitată pentru prezentări in biblioteci, universități, institute italiene sau în cadrul unor manifestări cu profil intercultural, organizate în diferite orașe ale Italiei, dată fiind deschiderea editurii înspre publicarea nu doar a unor autori români, italieni, cât și unor autori străini care trăiesc în Italia (brazilieni, algerieni, s.a.)

Autor: Ioan Aurel Pop
Titlul în italiană: Dai romani ai romeni. Elogio della latinità

Traducere: Ida Garzonio; Violeta Popescu

Anul: 2022
Colecția: «Culture e civiltà»
N. pagini: 340
Limba: italiană

Prețul: euro 17,00
Prima ediție în limba română: București, Editura Litera, 2019

Prefață: Bruno Mazzoni

Tehnoredactare și grafică copertă: Gabriel Popescu ISBN: 978-88-97908-50-0

Biroul Editurii Rediviva, 13 mai 2022

            www.culturaromena.it

            www.rediviva.it

 

Loading