Centrul Cultural Italo Român
Milano

La editura Hoepli a apărut “Italiana pentru români”

Mag 2, 2012

Italiana pentru români este un manual de gramatică care oferă o descriere clară şi articulată a tuturor structurilor principale ale limbii italiene cu ajutorul tabelelor, al exemplelor şi al confruntărilor continue între limba italiană şi limba română. Textul, indicat pentru studiul individual sau în sala de curs, se adresează atât persoanelor care pentru prima dată abordează studiul limbii italiene (nivel elementar) cât și celor care posedă deja o bază solidă (nivel intermediar), dar rezultă util şi persoanelor care au deja bune cunoştinte lingvistice de limbă italiană şi sunt în căutarea unui instrument de consultare rapidă şi eficientă. Volumul este alcătuit din:

  • 41 lecţii, fiecare dedicată unui singur subiect şi însoţită de un capitol de gramatică şi altul de exerciţii;

  • 9 anexe care aprofundează subiecte deja prezentate (articolul hotărât, verbele essere şi avere, verbele regulate, prepoziţiile di şi a) sau ilustrează, sub formă de scheme sau tabele, anumite aspecte mai complexe ale limbii italiene (pluralul substantivelor şi adjectivelor compuse, substantivele derivate, formarea cuvintelor, principalele verbe neregulate, regenţa verbelor uzuale);

  • soluţiile tuturor exerciţiilor.

Autorii:

Valentina Negritescu, absolventă a Facultăţii de limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti, de mulți ani funcţionează ca lector de limba română la Università degli Studi din Milano. A publicat pentru Hoepli: Dizionario di romeno (2007), Grammatica romena (2009), I verbi romeni ( 2011).


Davide Arrigoni, se ocupă de traduceri din limba română cu o deosebită abnegaţie. Este coautor al volumelor: Grammatica romena (2009) și I verbi romeni (Hoepli, 2011).

Prețul 24,90 euro

Italiana pentru români este un manual de gramatică italiană indicat în studiul individual sau în sala de curs în măsura în care să satisfacă exigenţele cititorului român care se apropie pentru prima data de studiul limbii italiene (nivel elementar) sau care a asimilat deja structurile fundamentale (nivel intermediar), dar tinde către o învăţare mai sistematică şi mai informată. În plus, rezultă util şi celor care au atins un nivel avansat şi doresc să dispună de un instrument de consultare eficientă pentru rezolvarea dubiilor, a nedumeririlor.

Autorii și-au propus să descrie în mod clar şi sistematic toate structurile principale ale limbii italiene cu anexe sub formă de tabele, explicaţii sintetice, numeroase exemple şi confruntări continue cu limba română dintr-o perspectivă de tip contrastiv care uşurează învăţarea prin individualizarea de afinităţi şi diferenţe între limba italiană şi limba română.

Textul este alcătuit din 41 de lecţii, fiecare lecție fiind compusă dintr-un capitol de gramatică şi o amplă baterie de exerciţii care permit să se verifice imediat asimilarea şi aplicarea structurilor studiate, pe lângă îmbogăţirea patrimoniului lexical şi furnizarea de puncte de plecare pentru aprofundări ulterioare. Complectează manualul 9 anexe, patru dintre care reiau în cel mai detaliat mod subiecte deja prezentate (articolul hotărât, verbele essere şi avere, verbele regulate, prepoziţiile di şi a) în timp ce celelalte cinci ilustrează, sub formă de scheme sau tabele, anumite aspecte mai complexe ale limbii italiene (pluralul substantivelor şi al adjectivelor compuse, substantivele derivate, formarea cuvintelor, principalele verbe neregulate, regenţa verbelor uzuale). Volumul se încheie cu soluţiile tuturor exerciţiilor.

Subiectele tratate în lecții au fost expuse într-o ordine care să favorizeze studiul treptat şi sistematic şi o lectură progresivă a întregului text; în orice caz fiecare lecţie este în general independentă față de celelalte şi poate deci să fie consultată separat oferind posibilitatea de a organiza un parcurs tematic de tip personalizat, ideal mai ales pentru cei care doresc să se concentreze pe un aspect specific de gramatică italiană şi să-i verifice învăţarea corectă.

Loading