Centrul Cultural Italo Român
Milano

Eveniment editorial Rediviva la Bookcity Milano: “De la romani la români”, [Dai romani ai romeni] de  Ioan Aurel Pop

Nov 14, 2022

 

Cel mai mare festival de carte din Milano și Lombardia își va deschide peste câteva zile, deschide porțile unei noi și bogate ediții, care va reuni 1 350 e evenimente în perioada 16 – 20 noiembrie 2022. O manifestare culturală cu caracter internațional promovată de Departamentul de Cultură al Primăriei orașului Milano și de Asociația BOOKCITY MILANO, Fundația Corriere della Sera, Fundația Giangiacomo Feltrinelli, Fundația Umberto și Elisabetta Mauri și Fundația Arnoldo și Alberto Mondadori la care se adaugă biblioteci publice, universități, școli etc.

Editura Rediviva invitată pentru a zecea oară consecutiv la Festivalul Bookcity din Milano, propune publicului cititor volumul: “De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate” [DAI ROMANI AI ROMENI. ELOGGIO DELLA LATINITA  de Ioan Aurel Pop, istoric, profesor și președinte al Academiei Române.

Volumul va fi prezentat sâmbătă, 19 noiembrie 2022, ora 11 00 la Museo delle Culture del Mondo din Milano MUDEC, Via Tortona 56.

Vor interveni: Diana de Marchi, consilier- Primaria orașului Milano; Prof. Cesare Alzati, Prof. Cristian Luca; Ida Garzonio; Violeta Popescu.

Traducerea volumului este realizată de Ida Garzonio și Violeta Popescu și apare în cadrul colecției Culture e civiltà, care cuprinde alte două lucrări ale istoricului Ioan Aurel Pop: L’identità romena”, 2019 [Identitatea românească] și Storia della Transilvania, 2018 [Istoria Transilvaniei], coautor împreună cu istoricul Ioan Bolovan. Cu o prefață semnată de prof. Bruno Mazzoni, un nume reprezentativ al românisticii italiene, traducerea volumului de față, reprezintă prima ediție publicată în anul 2019 la editura Litera, București-Chișinău.

Participarea editurii Rediviva este inclusă în programul SCRITTI DALLA CITTÀ MONDO, un eveniment promovat pentru BookCity de Biroul Cultural al Municipiului Milano, CITTÀ MONDO – Municipiul Milano.

 

Publicația de față prin tematică și conținut, pe lista altor importante volume publicate de Adolf Armbruster sau Eugenio Coșeriu, propunându-și să explice problema identității etnice și lingvistice a românilor, într-un context universal, cu intenția de a o face accesibilă și publicului larg. Academicianul Ioan-Aurel Pop continuă prin studiile și publicațiile sale, tradiția cercetărilor promovate de istoricii români care s-au ocupat de istoria poporului român, asemenea lui Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Alexandru Lapedatu, Gheorghe. I. Brătianu sau David Prodan etc., care au slujit cu onestitate și profesionalism meseria de istoric. Istoricul și profesorul Ioan Aurel Pop ne îndeamnă și în volumul de față la o analiză profundă, critică și onestă a trecutului. Trecutul românilor trebuie în mod obligatoriu judecat în contextul vremii, potrivit cu ceea ce scria Nicolae Iorga, istoria românilor trebuie să fie analizată în contextul european al vremii și printr-o analiză comparativă cu realitățile și evoluția națiunilor din Occident.

Apartenența românilor la latinitate – afirmă istoricul Ioan Aurel Pop  – calitatea lor de membri ai marii familii a popoarelor romanice incumbă o anumită zestre istorică și indică o formă de evoluție. Aceste realități nu reprezintă un merit al românilor, dar îi așază pe români în rând cu lumea, le stabilește convergențe și explică multe realizări ale lor. Latinitatea românilor nu este un lucru de laudă și nici unul de rușine, ci este o simplă realitate, aceea de a fi înrudiți, lingvistic și cultural, cu italienii, cu spaniolii, cu francezii, cu portughezii etc. (…) Românii sunt urmașii romanității orientale și singurii reprezentanți actuali ai acesteia, iar mărturia supremă a acestui fapt este chiar limba lor, din care face parte și numele lor, purtător în sine al amintirii Romei. Românii sunt romanii de la Dunăre și de la Carpați, așa cum francezii sunt romanii dintre Alpi, Atlantic și Pirinei, doar că românii au păstrat nu numai limba latină (transformată, firește), ci și numele romanilor“.

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și președinte al Academiei Române. Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., Franţa şi Italia, acad. prof.  Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor.

 

Rediviva, prima editură românească din Italia, fondată în urmă cu 10 ani, își înscrie cea de a zecea participare la această manifestare culturală cu caracter internațional, fiind prezentă de-a lungul acestor ediții cu volume de istorie, literatură și poezie.

Loading