Centrul Cultural Italo Român
Milano

Apariție editorială: Volumul de poezie “Diamante” de Marioara Vișan

Ott 7, 2019

Editura Rediviva are plăcerea să anunțe o nouă ediție bilingvă româno-italiană: publicarea volumului de poezie “Diamante” de Marioara Vișan, traducere în limba italiană de Francesco Altieri, în cadrul colecției Phoenix, 117 p. Coperta: Lavinia Rotocol, artist Milano.

Volumul „Diamante”, de Marioara Vișan sau viața ca o mirare de umbre și culori

(…) Lecturând poemele Marioarei Vișan, am avut tot timpul impresia că scrie pentru a alunga moartea la câțiva pași mai încolo. De altfel, în poemul Dansul lebedei spune cu claritate: ,,Cântecul meu răsună / alungând întunericul”. Poetă de mare sensibilitate, ale cărei extaze țin de spectacolul ideilor și revelația cuvântului, Marioara Vișan a publicat până acum cinci cărți de poeme: Anotimpul culorilor (2010), Roua din suflet (2011), Pelegrin printre cuvinte (2012), Metamorfoză/ Metamorfosi (2016), Dincolo de tăcere/ Dell’altra parte del silenzio (2018), Cartea pe care-o avem în față, Diamantul, apare bilingv (varianta italiană – Diamante – este semnata de Francesco Altieri), poeta, trăitoare de mai mulți ani la Torino, oferindu-și scrierile atât românilor din țară cât și celor din Italia.
Cititorul avizat al poemelor aparținând Marioarei Vișan descoperă cel puțin două călăuze care să-l poarte, precum vechii tuaregi, prin meandrele sale lirice: o percepție virginală a lumii și drama cunoașterii a tot ce-o-nconjoară și a sinelui. ,,Înțelege lumina din firida acelor secunde!”, îndeamnă poeta, însă, luând seamă, continuă: ,,dar cui îi pasă de secundele unui vechi suflet / ce-și cântă în surdină plecarea?” Salvarea existenței dramatice își face prezența prin cuvânt, atelajul celest al inspirației și prin credința că poezia i-a fost dată prin destin. Prin destin și cuvântul civilizator. Se poate astfel vedea cum Marioara Vișan acceptă în prezenta carte concepția lumii circulare, pusă în pagină mai ales de Dante Alighieri în monumentala … (Din prefata scrisă de Daniel CORBU)

Referințe critice:
Anotimpul culorilor rămâne un pas de iniţiere în poezie, pentru Marioara
Vişan, care, cu siguranţă, atât prin existenţa plină de evenimente sufleteşti,
cât şi prin felul sincer de a struni verbul, va continua să caute definiţii
care să fie suficiente pentru a-şi asuma suferinţa ca pe o culme a simţirii
poetice.
” Liviu Apetroaie-membru USR. Postfaţă la volumul Anotimpul culorilor, Iaşi, 2010
Volumul de versuri Metamorfoză / Metamorfosi, semnat de poeta Marioara
Vişan – (Italia), este de fapt un program poetic, după care autoarea
îşi propune să se definească, odată cu existenţa umană la timpul prezent.
Elanul poetic al autoarei se circumscrie pe coordonatele unei persoane
dornică să cunoască şi să pună în evidenţă aspectele, uneori dramatice,
uneori tragice ale timpului nostru.

Prof. univ. dr. Mihai Păstrăguş
Postfaţă la volumul Metamorfoză / Metamorfosi, Iaşi, 2016
„Poezia Mărioarei Vișan este o succesiune de metafore dezvăluite prin
imagini care imortalizează veșnicia sufletului nostru. Chiar și atunci când
totul este pierdut și zâmbetul său este abătut (Așa dintr-odată), încă o dată
iubirea este cea care o salvează, ca și „inorogul în zbor”, și ea, ajunsă „pe
pragul dintre lumi” reînvie veșnicindu-se ca o frumoasă hologramă.

Scriitoarea, traducătoarea Mihaela Talabă (Italia)
Poezia ei ca discurs liric nu produce niciun fel de asperităţi pentru că
mereu este rostită dintr-o suflare, parcă ar fi mereu gata să ne arate ce aproape este de noi, este poezia în sine, încât doar trebuie să întinzi mâna şi să o pipăi şi să simţi cum te-ai contaminat şi îţi intră prin toţi porii în suflet”.

Emilian Marcu – membru USR
Revista Convorbiri Literare, ian. 2017
„Ciclul de poeme ale Marioarei Vișan, adunate în volumul „Dincolo de
tăcere” se edifică tocmai din pliurile unei tăceri ce-și caută rostul. În anotimpurile de dor, în nopțile de vară, în iarba pietrelor, în aripile îngerilor.
Tăcerile Marioarei Vișan vin dintr-o primăvară uitată și îmbracă noi semnificații. Tăcerea devine căutare, dor, uitare. Tăcerea e limba în care Dumnezeu ne vorbește. O profundă melancolie străbate întreaga plachetă, îmbrăcând nuanțe cu sonorități ce merg de la strigătul de disperare (…) până la resemnarea mută (… )
.”
Conf. Univ. Dr. Diana Vrabie – membru USR
Prefaţă la volumul Dincolo de tăcere /Dall’altra parte del silenzio
Iaşi, 2018

Marioara VISAN. Născută la 19 iunie 1956, Iași (România).
Debut: Toamna, Editura AS’S, Iaşi, 2008 (volum colectiv)
Volume de autor (poezie): Anotimpul culorilor, Ed.PIM, Iași, 2010
Roua din suflet, Ed.PIM, Iaşi, 2011; Pelegrin printre cuvinte, Ed.PIM, Iași, 2012. Metamorfoză/Metamorfosi, volum de poezie bilingv, româno-italian, Ed. PIM, Iaşi, 2016. Dincolo de tăcere /Dall’altra parte del silenzio, volum de poezie bilingv româno-italiană, Ed. PIM, Iaşi, 2018
Publică în antologii: Artă sfâşiată (73 de poeţi contemporani), poezie, Editura Arhip Art Sibiu, 2011; Sentire, Casa de editura Pagine din Roma, Italia, 2014; Treptele cuvântului. Antologia Universului Prieteniei, Ed. PIM, Iaşi, 2015; Cenaclul eCreator 1, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2018; Atlasul cu diezi – Antologia Însemne culturale, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2017.
Treptele Prieteniei. Antologie de poezie, Ed.PIM, Iaşi.
Premii:
• Premiul I la Concursul internațional de literatură – premiul
internaţional Corona Italia, 2016
• Diplomă de excelenţă acordată de Asociaţia Universul Prieteniei
Iaşi la aniversarea a 10 ani.
Alte menţiuni:
• A colaborat la editarea volumului Dimineaţa cuvintelor, Ed. PIM,
Iaşi, 2011, care cuprinde creaţii literare ale elevilor.
• Este membră a Asociaţiei Universul Prieteniei Iaşi ca membru
în Consiliul Director (2011- 2014) şi din 2018 este numită
Coordonator activităţi culturale în diasporă – Italia